#سفارش شما

انتخاب پکیج

2 GB RDP
$14.95 USD/ماهانه
 • 2 GB DDR 3 RAM
 • 1 CPU vCore
 • 25GB SSD
 • 3TB Bandwidth
 • 1+ Dedicated IP
 • Windows 2012
 • VNC Access
 • Super Class Remote Desktop
4 GB RDP
$20.99 USD/ماهانه
 • 4 GB DDR 3 RAM
 • 2 CPU vCore
 • 35GB SSD
 • 3TB Bandwidth
 • 1+ Dedicated IP
 • Windows 2012
 • VNC Access
 • Super Class Remote Desktop
6 GB RDP
$29.99 USD/ماهانه
 • 6 GB DDR 3 RAM
 • 2 CPU vCore
 • 40GB SSD
 • 3TB Bandwidth
 • 1+ Dedicated IP
 • Windows 2012
 • VNC Access
 • Super Class Remote Desktop
8 GB RDP
$39.99 USD/ماهانه
 • 8 GB DDR 3 RAM
 • 4 CPU vCore
 • 50GB SSD
 • 3TB Bandwidth
 • 1+ Dedicated IP
 • Windows 2012
 • VNC Access
 • Super Class Remote Desktop
کپی رایت و کپی;2019 Fire VPS. همه حقوق محفوظ است.